STAHA 
STAHA yhdistys - Julkaisut

Tallentamalla kalvot omalle koneelle, saa näkyviin myös kalvoesityksen muistiinpanosivut.

Koulutusaineisto käsittelee staattisen sähkön muodostumista, siihen liittyviä vaaroja ja vaaratilanteiden estämistä. Aineisto on suunnattu ensisijaisesti aloille, joilla staattisen sähkön hallitsemattomat purkaukset voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa työntekijöille. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi kemianteollisuus, lääketeollisuus sekä sellu- ja paperiteollisuus.

Koulutusaineisto muodostuu PowerPoint -ohjelmalla toteutetusta esityksestä ja sitä täydentävistä teksteistä (notes pages). Aineisto on vapaasti käytettävissä teollisuuden ja yritysten omissa koulutus- ja perehdytystilaisuuksissa, joissa käsitellään turvallisuusasioita. Aineistoa voi myös täydentää ja muokata yritysten omaan käyttöön paremmin soveltuvaksi.

Koulutusaineisto on laadittu VTT Tuotteet ja tuotanto -yksikössä yhteistyössä Työsuojelurahaston ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Aineiston laatimisessa on käytetty hyväksi vuosina 1999-2002 toteutetun Staattisen sähkön hallinta- teknologiaoh-jelman tuloksia.
Koulutusaineisto on päivitetty v. 2005 Electrostatics 2005 -konferenssissa esitetyn uusimman tutkimustiedon perusteella.

Lisätietoja koulutusaineistosta antavat VTT:n erikoistutkijat Yngve Malmèn 020 722 3276, yngve.malmen@vtt.fi, ja Jaakko Paasi 020 722 3758, jaakko.paasi@vtt.fi.

  • STAHA UUTISET nro 2, 11.3.2004

  • STAHA UUTISET Nro 1, 7.10.2003

 

Sivuston ylläpitäjä
Hannu Salmela

 

VTT
Palaute Takaisin | Ylös