STAHA 
Staattisen sähkön hallinta räjähdysvaarallisessa ympäristössä:
STAHA ATEX -työryhmä

Työryhmän yleisenä tavoitteena on tukea ja edistää staattisen sähkön hallintaa räjähdysvaarallisessa ympäristössä sekä toimia näiden asioiden piirissä työskentelevien ja niistä kiinnostuneiden henkilöiden, yhteisöjen, yritysten ja laitosten yhdyssiteenä.

Uutisia:

8. kokous pidettiin 18.5.2010 yhteistyössä MateriaaliTR:n kanssa. Paikkana oli Vuojoen Kartano Eurajoella.
Kokouksessa pidettyjä esityksiä löytyy alla.

 

Työryhmäpäivien muistiot ja esitykset:

18.5.2010
muistio
Jari Välilä: Kokemuksia ESD-hallinnasta kunnossapidossa
Tarmo Rintala ja Vesa Mäkelä:
Materiaalivalinnat EX-hyväksytyn tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa

 

12.5.2009
Antti Kousa, Teknos Oy
Teknos Oy:n esittely
Teknos Oy Rajamäki
Jauhemaalauksesta ja staattisesta sähköstä
Conductive and semiconductive powder coatings 

15.5.2008
Pirjo Korhonen, TTL, ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa
Tapio Saranpää, Spraytec Oy, Maalaamostandardi SFS 3358 sekä staattinen sähkö (Huom! Esittäjän saatesanat: Esitelmässä on nostettu esiin esitelmänpitäjän mielestä oleellisia asioita. Esitelmä ei ole tyhjentävä esitys aiheesta ja sen mukaan ei voi tehdä esim. maalaamon tilaluokittelua vaan on luettava 26.5.2008 vahvistettu maalaamostandardi SFS 3358 ja noudatettava sitä.)
Vesa Juhannusvuori, Kiilto Oy, ATEX-tilojen rakennuttamiseen ja valmistettaviin tuotteisiin liittyvät haasteet
Hannu Kononen, Tukes, Viranomaisen puheenvuoro - Standardi SFS 3358
 

12.10.2007
Kutsu
Osallistujat
Erkki Korjuslommi, Puheenjohtajan katsaus ATEX-työryhmän toimintaan
Risto Sulonen, Katsaus standardointiin:
-IEC TC31/WG29
-Uusi SFS-käsikirja 150
Markku Juntunen & Jari Välilä, ATEX luokitellut pölynpoistojärjestelmät,   SL400 keskussiivous Borealis
Erkki Teräsmaa, Tukes onnettomuuscaset - syttymissyitä

10.5.2007
Ohjelma
Jari Välilä, ATEX-säädösten soveltaminen olemassa oleviin laitoksiin ja staattinen sähkö prosessiteollisuudessa
Tuija Luoma, Henkilöturvallisuusriskit räjähdysvaarallisessa työympäristössä (HenRI) –hankkeen esittely

2.11.2006
Muistio
ATEX-työryhmän toiminta
Erkki Korjuslommi: ESD-maadoitus ja potentiaalin tasaus
Jyrki Havukainen, Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille
Jari Välilä, Maadoitusmenetelmät Borealis Polymers Oy:ssä

23.5.2006
Teema: ATE-työsuojeludirektiivin edellyttämä räjähdyssuojausasiakirja ja staattisen sähkön vaarojen arviointi sitä ajatellen.

14.2.2006

Muistio
Osallistujat
Risto Sulonen, ATEX ja staattinen sähkö

 

 

Sivuston ylläpitäjä
Hannu Salmela

 

VTT
Palaute Takaisin | Ylös