STAHA 
STAHA - Staattisen sähkön hallinta

Staattinen sähkö on yksi vanhimmista tunnetuista ilmiöistä ja sitä on tutkittu vuosisatoja. Staattisen sähkön merkitys yhteiskunnassa ei ole kuitenkaan vähentynyt vaan päinvastoin. Elektroniikan komponentit ovat herkempiä staattiselle sähkölle kuin koskaan aiemmin: staattisen sähkön purkaukset (ESD) ja sähköstaattisen vetovoiman (ESA) aikaansaama pintojen kontaminoituminen voivat aiheuttaa komponenttien vikaantumisia tai toiminnallisia häiriöitä. Suurimpia riskejä ovat staattisen sähkön purkausten aiheuttamat räjähdykset kemianteollisuudessa ja heikentynyt henkilöturvallisuus sairaalaympäristössä. Staattisen sähkön hallinta ei kuitenkaan ole vain riskien hallintaa. Meidän kaikkien arkipäivään kuuluvat tekniset laitteet - kopiokone ja lasertulostin - ovat kenties tällä hetkellä tunnetuimmat staattisen sähkön käytännön sovellukset. Sähköstatiikan perusilmiöitä pyritään tällä hetkellä hyödyntämään biotekniikassa, joten kenties sieltä löytyy staattisen sähkön hyötykäytön seuraava massasovellus.

 

 

 

Sivuston ylläpitäjä
Hannu Salmela

 

VTT
Palaute Takaisin | Ylös